Anulatorii Islamului

بسم الله الرحمن الرحيم


Aceşti factori sunt anumite crezuri periculoase, spuse si acţiuni care scot pe cineva in afara Islamului. Aceştia sunt următorii:


1. Shirk. Allah spune:”…Allah nu iartă sa i se atribuie parteneri in venerare; dar El iartă orice altceva cui are El plăcere…” 4:48


2. Sa pui intermediari intre tine si Allah, suplicându-i, solicitându-i mijlocirea lor si încrezându-te in ei este necredinţa.


3. Oricine nu-i considera pe cei care comit shirk ca fiind necredincioşi, sau care au dubii in ceea ce priveşte necredinţa lor, sau considera felul lor si doctrinele lor ca fiind corecte este el însuşi un necredincios.


4. Oricine care crede ca orice alta călăuzire decât a Profetului sallallahu alayhi wasallam, este mai buna decât a lui, sau ca orice regula si decizie legala alta decât a Profetului sallallahu alayhi wasallam, este mai buna decât a lui, sallallahu alayhi wasallam.


5. Oricine uraste sau detesta orice din ceea ce a adus Mesagerul lui Allah sallallahu alayhi wasallam, a parasit Islamul, chiar daca continua sa-l practice. Aşa cum spune Allah:”Asta este pentru ei urăsc ceea ce Allah a trimis jos, Aşa ca El A făcut faptele lor zadarnice.” 47:9


6. Oricine ridiculizează sau batjocoreşte orice aspect al religiei adus de către Mesagerul lui Allah, sallallahu alayhi wasallam, sau orice răsplata sau pedeapsa, devine un necredincios. Dovada acestor spuse sta in spusele lui Allah:” Nu vă dezvinovăţiţi, căci aţi căzut în tăgadă după credinţă.” Dacă unora dintre voi le iertăm, pe alţii îi osândim, căci sunt nelegiuiţi. Făţarnicii şi făţarnicele îşi poruncesc unii altora urâciunea, îşi opresc unii altora cele de cuviinţă şi îşi ţin mâinile strânse. Ei l-au uitat pe Dumnezeu şi Dumnezeu i-a uitat pe ei. Făţarnicii sunt stricaţi.” 9:65-66.


7. Practicarea vrăjitoriei sau magiei negre, sau este mulţumit din ea, este necredinţa. Dovada sat in ce spune Allah:” şi au urmat ceea ce au născocit diavolii despre regele Solomon. Nu Solomon a fost necredincios, ci diavolii au fost cei tăgăduitori, învăţându-i pe oameni vrăjitoria şi ceea ce fusese pogorât asupra celor doi îngeri din Babilon, Harut şi Marut. Aceştia nu învaţă pe nimeni fără să-i spună: “Noi suntem doar ispită. Nu fi tăgăduitor!” De la ei au învăţat să dezbine bărbatul de nevasta sa. Nu pot face însă nici un rău nimănui, fără îngăduinţa lui Dumnezeu. Ei învaţă ceea ce păgubeşte şi nu ceea ce foloseşte. Ei ştiu că cel care cumpără aceasta nu va avea parte în Viaţa de Apoi. Pe lucru de nimic şi-au vândut sufletele!” 2:102


8. Susţinând si ajutand pe necredincioşi împotriva musulmanilor este necredinţa. Allah spune:”Oricare dintre voi care ii ia ca aliaţi pe ei este cu siguranţa unul de-al lor. Intr-adevăr Allah nu calauzeste pe raufacatori.” 5:51


9. Oricine care crede ca unii oameni sunt scuzaţi de a urma Legea islamica este un necredincios, pentru ca Allah spune: :” Si oricine caută alta religie decât islam, nu va fi acceptata de la el si in viata de apoi acela va fi printre păgubaşi (invinsi).”3:85


10. Evitând sau abandonând complet religia lui Allah prin abţinerea de la a invata perceptele sau neacţionând conform lor. Allah spune:” Cine este mai nedrept decât cel care se întoarce de la semnele Domnului său după ce i-au fost amintite? Noi ne răzbunăm pe nelegiuiţi.” 32:22sursa: www.tafseer.info

traducere: Andrei Roxana Elena Rahmah


Andrei Roxana Elena