,,...Glorified be Allah, the Lord of the Throne, (High is He) above what they attribute to Him!" - Noble Quran 21:22

,,...Glorificat fie Allah, Stapanul Tronului, (Inalt este El) deasupra a ceea ce ii atribuie Lui!" Nobilul Quran 21:22

Islam – lecţia nr.1

بسم الله الرحمن الرحيم


1. - al-fatihah: Deschiderea (Quran).

Titlurile capitolelor din Quran nu sunt parte integrala din Quran. Un anume cuvânt dintr-o surah anume sau un cuvânt definind subiectul acelui capitol, a devenit des un mod comun printre companionii P.Muhammad, sallallahu alayhi wasallam, si printre oamenii de ştiinţa ai islamului de mai târziu, de a identifica un capitol.


2. Allah este numele propriu si potrivit care aparţine doar Lui Dumnezeu cel Atotputernic, Creatorul si susţinătorul cerurilor si pământului si tot ce este intre ele, Eternul si Absolutul Dumnezeu, fata de care toti ii datoram venerare si numai Lui Singur.


3. Ar-Rahman si Ar-Raheem sunt doua nume ale lui Allah derivate din cuvântul arabic ,,rahmah" care înseamnă ,,mila". In limba araba amândouă sunt forme derivate intensive ale cuvântului ,,milos"- extrem de milos. Folosirea ambelor cuvinte împreuna dau un interes complementar si cuprinzător. 

Rahman este folosit doar pentru al descrie pe Allah, in timp ce raheem poate fi folosit pentru a descrie si o persoana la fel de bina. P.Muhammad, sallallahu alayhi wasallam , a fost descris in Quran ca ,,raheem"

Rahman este deasupra condiţiei umane. Allah se descrie de asemenea si ca fiind Raheem adică milos intr-un mod continuu, constant. 

Rahman vine de asemenea cu o incarcatura puternica extinsa peste toate creaţiile lui Allah. Justiţia este parte din aceasta mila. Raheem include conceptul specialităţii, adică o mila specifica si speciala pentru credincioşi. Iertarea este parte din aceasta mila. 


4. Când se face referinţa la Allah (subhanahu wa ta'ala), termenul arabic ,,rabb" înseamnă Lord si include următoarele sensuri la un loc: proprietar,stăpân, conducător, controlor, susţinător, furnizor, gardian si îngrijitor.


5. Recompensa înseamnă răsplata si compensaţie pentru orice ai câştigat, bun sau rău in timpul vieţii tale pe pământ.

Andrei Roxana Elena