Important:

بسم الله الرحمن الرحيم1. Este suficient Gloriosul Quran fara a avea nevoie de Sunnah P. Muhammad sallallahu alayhi wasallam?

 Acest lucru nu este permis, atâta timp cat ni se comanda in Gloriosul Quran de către Allah sa urmam Sunnah Profetului sallallahu alayhi wasallam. Allah spune:

,,...Ceea ce vă dă trimisul, luaţi! Ceea ce vă opreşte, lăsaţi! Temeţi-vă de Dumnezeu! Dumnezeu este Aprig la pedeapsă!" 59:7

Sunnah a fost revelata Profetului sallallahu alayhi wasallam, ca o explicare a Gloriosului Quran si cineva nu poate cunoaşte si aprofunda detaliile religiei , cum ar fi metoda rugăciunii, a postului, fara Sunnah.


2. Ce este credinţa in Mesageri?

 Credinţa in Mesageri înseamnă sa ai convingere ferma ca Allah a trimis Mesageri pentru fiecare popor de acelaşi fel (triburi, naţiuni, etc.), chemându-i sa îl venereze pe Allah singur fara parteneri, sa nu mai creadă in idolatrie si sa venereze pe alţii.

De asemenea mai înseamnă sa crezi ca toţi sunt veridici, fiabili, drept calauziti, nobili, drepţi si devotaţi, pioşi, oneşti si ca ii călăuzesc pe ceilalţi pe calea cea dreapta.

Musulmanul trebuie de asemenea sa creadă ca toţi Mesagerii lui Allah si au împlinit misiunea de a transmite mesajul, ca ei sunt cei mai buni dintre creaţii, ca nu au comis niciodată shirk cu Allah din momentul naşterii pina la moartea lor.


3. Este permis sa căutam mijlocirea si ajutorul celor care sunt in viata?

Da, este permis, iar Islam încurajează musulmanii sa-i ajute pe ceilalţi, aşa cum spune Allah: "Si colaboraţi in dreptate si evlavie" 6:2 iar Profetul sallallahu alayhi wasallam, a spus: "Allah ajuta pe musulman atâta timp cat el isi ajuta fraţii." (Muslim)

cat despre mijlocire, trebuie ştiut ca răsplata ei este mare. Si prin mijlocire se înţelege ca cineva acţionează ca mediator. Allah spune: "Oricine intervine pentru o cauza buna va avea o parte drept recompensa..." 4:85

Profetul sallallahu alayhi wasallam, a zis: "Mijloceşte si vei primi răsplata."(Al-Bukhari)

Totuşi, sunt anumite condiţii ce trebuiesc întrunite pentru ca acest tip de mijlocire sa fie acceptata:

- persoana căreia i se solicita mijlocire trebuie sa fie in viata, deoarece sa ceri unei persoane decedate înseamnă sa ii rogi, iar ei nu pot auzi rugămintea ta. Allah spune:

,,El face ca noaptea să străpungă ziua, iar ziua să străpungă noaptea. El a supus soarele şi luna să alerge fiecare către un anumit soroc. Acesta este Dumnezeu, Domnul vostru! A Lui este împărăţia. Cei pe care îi chemaţi afară de El, nu au putere nici cât o pieliţă de sâmbure de curmală.

Dacă îi chemaţi, ei nu aud chemarea voastră, şi chiar dacă ar auzi-o, tot nu v-ar răspunde. În Ziua Învierii, ei vor tăgădui alăturarea voastră. Nimeni nu îţi dă de ştire precum cel Cunoscător." 35:13-14

 Cum poate cineva sa se roage de o persoana decedata, atâta timp cat morţii sunt ei însuşi in nevoia acuta de rugăciune de la cei vii. Cel mort nu mai are posibilitatea si nici oportunitatea sa mai facă nici o fapta care sa fie răsplătita, decât recompensa care continua sa-i ajungă prin rugăciunile celor ramaşi in viata. Profetul sallallahu alayhi wasallam, a spus:" Când o persoana moarte, faptele sale sunt tăiate cu excepţia a 3: - caritatea in curs de desfăşurare;- cunoaşterea care continua sa beneficieze;- un copil drept care se roagă pentru el " (Muslim)

- limba care este folosita pentru mijlocire sa fie înţeleasa

- persoana care este solicitata pentru mijlocire sa fie prezenta

- lucrul solicitat pentru mijlocire sa fie conform capacitaţii mijlocitorului

- ar trebui sa fie limitata la lucrurile lumeşti

- ar trebui sa fie limitata la lucrurile lumeşti permise si sa nu contina nici un fel de dauna sau vătămare.


Andrei Roxana Elena