Rugăciunea – Salah

بسم الله الرحمن الرحيم


        Chemarea la rugăciunea congregaţionala (adhan) si anunţul începutului rugăciunii (iqamah), amândouă adhan si iqamah sunt obligaţii ale comunitatii (fard kifaayah) pentru barbatii care nu călătoresc, in timp ce pentru calatori si cei care se roagă singuri este Sunnah. Pentru femei este un lucru neplăcut (makrooh).

Nici adhan si nici iqamah nu este permis sa fie făcute înainte de timpii lor, cu excepţia rugăciunii fajr din zorii zilei, pentru care primul din cele doua este permis sa fie făcut in orice timp după miezul nopţii.Condiţii ce trebuie îndeplinite înainte de rugăciune(shuroot):

1.Islam

2.Sănătate mintala (aql)

3.Discreţie

4.Curatarea de impurităţi potrivit posibilităţilor fiecărui individ

5.Intrarea in rugăciune la timpul ei.


Timpul rugăciunii zuhr (amiaza) – începe atunci când soarele isi începe declinul după zenit pe cer pina când umbra fiecărui lucru este egala cu lungimea lui.

Timpul rugăciunii Asr (după-amiaza) – începe de la terminarea timpului rugăciunii de amiaza pina când umbra fiecărui lucru are lungimea sa dubla; asta este ceea ce este preferat, dar datorita necesitaţilor poate fi extins timpul pana se aseaza soarele.

Timpul rugăciunii maghrib (apus) – începe după aşezarea soarelui si tine pina la dispariţia rosului de pe cer sau amurgul cerului.

Timpul rugăciunii Isha (noapte) – este pina la miezul nopţii si poate continua pina la timpul zorilor daca este nevoie.

Timpul rugăciunii fajr(zori) – tine de la începutul zorilor pina la răsăritul soarelui.


  1. Acoperirea parţilor private cu ceva opac, conform posibilităţilor fiecăruia.
  2. Absenta impurităţilor pe trup, haine si la locul de rugăciune conform abilitaţilor fiecăruia.
  3. Sa fii orientat cu fata spre Direcţia rugăciunii (Qiblah), respectiv spre Kaa’ba, conform posibilităţilor fiecăruia.
  4. Intenţia.(niyyah).

Elementele esenţiale sau pilarii (arkaan) rugăciunii

 1. Stand (qiyaam) in rugăciune pentru cei care pot;
 2. Rostirea takbeerat-al-ihraam (Allahu Akbar) pentru începutul rugăciunii. Aceasta propoziţie face toate celelalte cuvinte si acţiuni sa nu se relaţioneze cu rugăciunea interzisa;
 3. Recitarea surah al-fatihah
 4. Plecăciunea (rukoo’);
 5. Stand in picioare după rukoo;
 6. Îndreptare completa după rukoo;
 7. Prostraţie (sujood, sing, sajdah) in cele 7 parţi ale corpului (2 picioare, doi genunchi, doua palme, fruntea si nasul);
 8. Ridicându-te după sujood si stand intre cele doua prostraţii;
 9. Rostind tashahhud (ultima mărturie);
 10. Stand jos pentru ultimul tashahud;
 11. Spunând rugăciuni pentru Profet sallallahu alayhi wasallam, la ultima aşezare;
 12. Sfârşind rugăciunea rostind: As-Salaam Alaikum wa Rahmatullah”-tasleem;
 13. Sa execuţi toţi aceşti pilari corect;
 14. Executând toţi aceşti pilari in ordinea exacta de mai sus.

Rugăciunea nu este considerata valida daca aceşti pilari nu sunt executaţi. Daca cineva uita sau pierde unul din aceşti pilari intr-o unitate (rak’ah) a rugăciunii, acea unitate este nula, indiferent daca este lăsata intenţionat sau din uitare.


Actele obligatorii ale rugăciunii (wajibaat):

 1. toate takbeerat-urile – rostirea Allahu Akbar, in afara de takbeerat-ul al ihraam;
 2. rostirea „sami’a Allahu –l imam hamidah”, după ridicare din rukoo de către Imam in rugăciunea congregaţionala si de individ in rugăciunea individuala.
 3. rostirea ,,rabbana wa lakal-hamd” dupa ridicarea din rukoo;
 4. rostirea ,,subhaana rabbiyal-azeem” odată in plecăciune;
 5. rostirea ,,subhaana rabiyal-a’laa odata in prostraţie;
 6. rostirea ,,rabbi ighfirli intre cele doua;
 7. primul tashahud;
 8. sa stai jos pentru primul tashahud.

Oricine lasă una din aceste opt obligaţii de a spune si de a face, intenţionat,

rugăciunea lui este nula. Daca lasă oricare dintre ele din uitare, ar trebui sa facă cele doua sujood pentru uitare.


Actele lăudabile (sunan) ale rugăciunii.

Sunt de doua tipuri: spuse si acţiuni. Sa nu execuţi actele sunan ale rugăciunii nu invalidează rugăciunea, chiar daca sunt lăsate intenţionat.

1. Sunan in spuse include:

* - recitarea suplicaţiei de început;

* - căutând refugiu din calea lui satana;

* - începând recitarea Quran in Numele lui Allah (basmallah);

* - sa spui ,,ameen” cu voce tare la finalul recitării surah al-fatihah in rugăciunile in care recitarea este audibila;

* - recitarea câtorva versuri din Quran după al-fatihah;

* - imamul recitând cu voce tare;

* - sa spui hamdan katheeran tayyiban mubarakan fihi mil’as-samaawaati wa mil’al-ardi” după ce spui ,,rabbanna wa lakal-hamd”;

* - sa spui ,,subahaana rabbiyal-azeem”, subhaana rabiiyal-a’laa” si rabbi ighfir li” mai mult decât odată, in plecăciuni, prostraţii si in şezut;

* - sa spui o suplicaţie înainte de a spune ,,assalam alaikum wa rahmatullah”.


2. Sunan in acţiuni include:

* - ridicarea manilor la timpul takbeeratu-al-ihram, la timpul îndoirii pentru rukoo, la timpul ridicării pentru poziţia de stat in picioare si la timpul statului in picioare după primul tashahhud;

* - punând mana dreapta peste mana stânga in rugăciune la piept;

* - ţinând ochii aţintiţi in locul unde se face prostraţie;

* - ţinând picioarele depărtate in poziţia de stat in picioare;

* - punând mai intai genunchi pe pământ, apoi mâinile si capul atunci când te duci jos pentru prostraţie;

* - ţinând stomacul depărtat de coapse in prostraţie;

* - ţinând distanta intre genunchi in timpul plecăciunii:

* - ţinând călcâiele in mod corect cu degetele ferm proptite pe pământ si orientate spre Qiblah;

*- punând degetele apropiate pe pământ când se face prostraţie la nivelul umerilor;

* -ridicarea in picioare punând greutatea pe ele mai intai si după aceea sprijinindu-te pe genunchi cu mâinile când te ridici;

* - ţinând degetele împreuna cu palmele pe coapse orientate spre qiblah intre cele doua prostraţii;

* -facand un cerc cu degetul mijlociu si degetul mare de la mina dreapta si cu indexul ridicat, simbolizând Unicitatea lui Allah;

* -intoarcerea spre dreapta si apoi spre stânga rostind tasleem.


Prostraţia uitării

Este Sunnah sa facem cele doua prostraţii pentru uitare in cazul in care din greşeala recitam ceva intr-un loc unde n-ar trebui s-o facem, cum ar fi recitarea din Quran in prostraţie. Este permisibil sa te prosternezi pentru a lasă un act Sunnah al rugăciunii. Totuşi este o obligaţie sa faci prostraţiile pentru uitare daca cineva adaugă un rukoo, sujood, stat in picioare, şezut sau da salutările tasleem înainte de finalul rugăciunii, sau daca face clar o greşeala in recitarea din Quran care schimba intelesul ei, daca cineva lasă orice act obligatoriu sau daca cineva este in dubii asupra timpului adăugării a ceva.

Rugăciunea devine invalida daca cineva intenţionat lasă aceste prostraţii ale uitării. O persoana poate face aceste doua prostraţii înainte sau după salutările finale. Totuşi daca cineva uita sa foca cele doua prostraţii pentru uitare după ceva timp de la terminarea rugăciunii, atunci nu mai este necesara aplicarea lor.


Rugăciunea celui care este bolnav:

* .daca statul in picioare creste suferinţa cuiva bolnav sau pur si simplu nu poate sta in picioare, trebuie sa isi facă rugăciunea stand. Daca cineva nu este capabil sa se roage stand, atunci trebuie sa se roage culcat pe partea dreapta. Daca cineva nu este capabil sa se roage nici in poziţia lungita pe o parte, atunci trebui sa se roage culcat pe spate.

* daca cineva nu este capabil sa facă plecăciunea si prostraţiile, trebuie sa isi încline capul si corpul doar simbolizându-le.

* daca cineva pierde rugăciunile, trebuie sa le recupereze mai târziu.

* daca cineva nu este capabil sa-si facă rugăciunile fiecare la timpul ei, poate sa combine zuhr si asr împreuna, si maghrib cu isha in oricare din timpii lor respectivi.


Rugăciunea calatorului:

* daca distanta calatoriei este mai mare de 80 km, si este o calatorie permisa, persoana poate sa scurteze zhur, asr si isha de la 4 rakat la 2 rakat.

* daca persoana intenţionează sa stea la destinaţie mai mult de 4 zile – 20 de rugăciuni obligatorii- trebuie sa le facă in forma lor normala fara sa le scurteze.

* daca imamul este rezident atunci ceilalţi trebuie sa facă rugăciunile întregi.

* daca cineva isi aminteşte ca a uitat una din rugăciuni când a fost plecat sau rezident undeva, trebuie sa o recupereze in întregime.

* calatorul poate sa isi facă rugăciunile daca vrea in forma lor completa, deşi sa le scurteze ar fi mai bine.


Rugăciunea de Vineri (Salat-ul-Jumu’ah)

Aceasta rugăciune este mai buna decât zuhr. Este o rugăciune independenta si nu o rugăciune scurtata a rugăciunii zuhr. Nu este permis sa fie făcuta cu 4 rakat, sa fie făcuta cu intenţia de zuhr sau sa fie combinata cu rugăciunea de asr, chiar daca exista un motiv valid pentru asta.


Rugăciunea număr impar (Salat-ul-Witr)

* - aceasta rugăciune este Sunnah si poate fi făcuta după isha pina la fajr, in orice moment dorim.

* - cel mai mic număr de rakah pentru rugăciunea Witr este o singura rakah, iar maximum de rakat este 11.

* - este bine sa facem salutările (tasleem) după fiecare rakat.

* - forma cea mai puţin completa este sa faci 3 rakat cu 2 tasleem, adica 2 rakat, tasleem, o rakah si tasleem iar.

* - este Sunnah sa reciti surat-ul a’la in prima rakah, surat-ul-kaafiroon in a doua rakah si surat-ul-ikhlas in cea de a treia rakah.

* - este recomandat sa facem du3a qunoot după rukoo, ridicând mâinile si suplicând tare chiar daca te rogi singur.


Rugăciunile exagerate

Este confirmat ca profetul sallallahu alayhi wasallam, făcea 12 rakat rugăciuni obligatorii in mod regulat (Sunan ar-ratibah) in fiecare zi.. acestea sunt după cum urmează: 2 rakat înainte de fajr; 4 rakat înainte de zuhr si 2 rakat după terminarea zuhr; 2 rakat după maghrib si 2 rakat după isha.

Este de asemenea raportat autentic ca ar fi făcut si alte rugăciuni voluntare precum 4 rakat înainte de zuhr si asr, 4 rakat înainte de zuhr si doua după adhan-ul pentru maghrib.


Timpi de rugăciuni interzişi

Este interzis sa facem rugăciuni voluntare in timpii care au fost clar interzişi. Aceştia sunt:


  1. după zori pina la răsărit si apariţia soarelui deasupra orizontului la inaltimea de o suliţa scurta;
  2. la timpul zenitului soarelui pina începe sa decline;
  3. după salat-ul asr pina la aşezarea soarelui.

Rugăciunile care sunt făcute pentru o anumita cauza sunt permise, cum ar fi rugăciunea pentru intrarea in moschee (tahiyyat-ul-masjid), cele doua rakat după tawaaf, rugăciunea Sunnah a rugăciunii fajr, rugăciunea pentru funeralii, cele doua rakat pentru wudoo, prostraţia recitărilor si prostraţiile de mulţumire.


Sursa: www.tafseer.info

Traducere: Andrei Roxana Elena

Andrei Roxana Elena